İdari Hizmetlerde Gönüllülük

Gönüllüler, Kızılay Antalya Şubesi ve şube gönüllü personele büro hizmetlerinde destek olabilirler.